เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดกำแพงเพชร
dot dot
dot
บริการสมาชิก
dot
คณะกรรมการเครือข่ายจังหวัด
คณะกรรมการเครือข่าย เขต 1
เครือข่ายพัฒนาชีวิตครู เขต 2
เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูกลุ่มใหญ่
dot
ผลงานดีเด่นของสมาชิก
dot
การเพิ่มรายได้
ผลงานทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
dot
ต้องการรับข่าวโปรดฝากอีเมล์ไว้

dot


สพป.กพ.เขต 1
สำนักงาน สกสค
สพม.เขต 41
สพป.กพ.เขต 2เรื่องด่วน/ข่าวเด่น

More

More

ด้วยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4,700,000 บาท ให้ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตครู  เพื่อสนับสนุนสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิก รายละเอียดคลิกหัวข้อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

More

โรงเรียนบ้านปางเรือคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ การแข่งขันขับร้องเพลงคุณธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 61 ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี วันที่ 26 มกราคม 2555

More

บริการดาวน์โหลดเอกสาร
More...

More...

1. ใบสมัครสมาชิกพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
2. รายชื่อสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอเมืองกำแพงเพชร

3. แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ โดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
4. โครงการพัฒนาชีวิตครู
5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)
6. 20 คำถามเกี่ยวกับ ซิม AIS

7. เอกสารกองทุนเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู

More...

เอกสารทุนการศึกษาโครงการพัฒนาชีวิตครู

More...

ข่าวจากสื่อประชาสัมพันธ์


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู จัดประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูระดับกลุ่มใหญ่ ที่ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูภาคเหนือ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 - 5  กุมภาพันธ์ 2555 เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด เนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อนได้หมดวาระลง

Copyright © 2011 All Rights Reserved.